SVÍTÁNÍ - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Archiv novinek a článků

Bezpečné klima ve Svítání

Škole SVÍTÁNÍ byla od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuta dotace ve výši 78.700,- Kč na projekt Bezpečné klima ve SVÍTÁNÍ. Projekt byl zaměřen na pedagogické pracovníky školy SVÍTÁNÍ, kteří se zúčastnili akreditovaných kurzů zaměřených na zvládání verbální agrese u žáků s mentálním postižením a nebo s autismem, na posilování komunikačních dovedností mezi učitelem a žákem, na rozvoj komunikačních a sociálních kompetencí učitelů a na neverbální komunikaci. Pedagogičtí pracovníci si díky kurzům osvojili nové techniky a dovednosti při práci s žáky v různých zátěžových situacích, zároveň si také vyzkoušeli různá cvičení podporující jejich psychohygienu. Projekt umožnil pedagogickým pracovníkům volit nové metody a strategie při práci s žáky a tím utvářet příznivější klima ve třídě i v celé škole. Realizace projektu proběhla od ledna do prosince 2017.

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.