SVÍTÁNÍ - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Archiv novinek a článků

Jaké nové třídy chystá škola Svítání?

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, která už více než čtvrtstoletí pomáhá dětem a mladým lidem s hendikepem, chystá zápisy. Budoucí prvňáčky zve ve středu 18. a ve čtvrtek 19. dubna od 13 do 18 hodin do své hlavní budovy v Pardubicích v Komenského ulici 432 nedaleko nemocnice. V pátek 20. dubna se pak zápisy uskuteční od 13 do 15 hodin ve vysokomýtské pobočce v Centru sociálních služeb, které se nachází v ulici Plk. B. Kohouta 914.

O bližší informace jsme požádali zástupkyni ředitelky školy SVÍTÁNÍ MARKÉTU HUJEROVOU.

Jaké vzdělávání svým budoucím žákům škola SVÍTÁNÍ nabízí?

Nabízíme jim vzdělávání v základní škole, základní škole speciální a v přípravném stupni, ale také výuku a nácvik praktických dovedností v Praktické škole jednoleté a dvouleté.

Pro koho jsou zápisy určeny?

Jsme škola, která vzdělává žáky se zdravotním postižením. Na zápis mohou přijít ti, co mají doporučení školského poradenského zařízení, tedy od speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny. To nám pomáhá při nastavování nejvhodnějších metod a postupů pro optimální rozvoj dítěte.

Co je potřeba kromě doporučení k zápisu přinést?

Průkaz totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Z čeho se zápis bude skládat?

Kromě formální části, kterou bude tvořit kontrola potřebných dokumentů, bude obsahovat také motivační část zaměřenou na připravenost dítěte ke školní docházce. Naším cílem je, aby se zápis odehrál hravou formou, jež bude příjemná jak pro budoucího prvňáčka, tak i pro jeho zákonného zástupce.

Kolik prvních tříd bude škola SVÍTÁNÍ?

V tuto chvíli to vypadá, že hned několik. Očekáváme, že na zápis dorazí více než dvě desítky zájemců. Počítáme s tím, že v novém školním roce otevřeme logopedickou třídu, třídu pro žáky s lehčím postižením a třídu pro žáky s těžkými a kombinovanými hendikepy.

Se všemi druhy tříd již máte bohaté zkušenosti, ale o které je teď největší zájem?

Největší zájem zatím vzbuzuje logopedická třída, a to jak v Pardubicích, tak ve Vysokém Mýtě. V té by se měly vzdělávat děti s poruchou řeči bez mentálního postižení. Půjde o žáky s logopedickými vadami těžšího typu, tedy s poruchami, které při vzdělávání vyžadují individuální přístup. Budou však připravováni na to, aby postupně mohli být zařazeni do běžných základních škol. Záleží pak jen na nich a jejich zákonných zástupcích, zda budou chtít, aby zůstali ve SVÍTÁNÍ nebo přestoupili na klasickou základní školu.

Co všechno budoucím prvňáčkům nabízíte?

Především individuální přístup podle jejich potřeb a možností. Proto máme nízký počet žáků ve třídách. Kromě učitelů s patřičným odborným vzděláním v nich působí také asistenti pedagoga, kteří jsou k dispozici po celou dobu výuky. Kromě samotného vzdělávání však žákům a klientům poskytujeme řadu podpůrných služeb a terapií, jako jsou například fyzioterapie, ergoterapie, muzikoterapie, canisterapie, hiporehabilitace či psychorelaxace. Hojně poptávaná je též naše ranní a odpolední družina či možnost využívat letní aktivity a pobyty, které organizujeme.

V dětech se snažíte všestranně rozvíjet jejich osobnost a talent. Jak?

Nadané děti mohou i veřejně vystupovat v našich uměleckých souborech, z nichž dva jsou taneční a jeden hudební. Snažíme se rozvíjet také jejich výtvarný talent, který prezentujeme na různých výstavách nebo při výtvarných soutěžích. Důležitou roli u nás klademe rovněž na pohyb a sport. Ve škole SVÍTÁNÍ máme na výběr z mnoha volnočasových aktivit a kroužků. V současné době jich je kolem dvou desítek. Jsme přesvědčeni o tom, že si u nás vybere opravdu každý.   

Jak se žáci a klienti dostávají do školy a zpět domů?

V Pardubicích pro ně zajišťujeme dopravu. Pro místní žáky je k dispozici speciální linka městské hromadné dopravy, kterou provozuje Dopravní podnik města Pardubic, pro žáky z okolních obcí pak funguje naše vlastní svozová doprava.

Kde mohou zájemci o školu SVÍTÁNÍ získat další potřebné informace?

Kromě běžných informačních kanálů, jako je web školy SVÍTÁNÍ www.svitani.cz nebo náš facebookový profil, je možné kvůli zápisu kontaktovat naše vedoucí učitelky. V případě Pardubic je to Markéta Štěpánková, v případě Vysokého Mýta Lenka Krčilová. U nich se lze předem objednat i na konkrétní čas, kdy se mají zájemci o studium ve škole SVÍTÁNÍ dostavit k zápisu.

 

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.