Operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Oblast podpory 

1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je tvorba nových vzdělávacích materiálů, jejich začlenění do výuky a zlepšení materiálního vybavení školy především v oblasti informačních a komunikačních technologií. Mezi další cíle patří další vzdělávání pedagogických pracovníků v jednotlivých podporovaných oblastech klíčových aktivit. 

Projekt naší školy je zaměřen na tyto klíčové aktivity:

Klíčová aktivita: I/3 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

Klíčová aktivita: III/2 

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tato oblast byla školou vybrána za účelem zlepšení materiálního vybavení, získání nových výukových materiálů a aplikaci technologií, které přispějí ke zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu on-line i off-line a podpoří rozvoj odpovídajících kompetencí žáků v různých oblastech vzdělávání.

Klíčová aktivita: VI/2 

inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnost

Realizace

Pedagogové naší školy se zúčastnili několika školení na tvorbu digitálních učebních materiálů s využitím interaktivních tabulí. 

V současné době již pedagogové vytvářejí učební materiály do zvolených předmětů, které budou aplikovat do výuky s využitím nově pořízeného technického vybavení.

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.