MoneyBox - SVÍTÁNÍ - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

MB_MoneyBox aneb jak zůstat ve hře

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu CZ.1.07 
Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název prioritní osy 7.3 Další vzdělávání
Číslo a název oblasti podpory 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Projekt

Název projektu MoneyBox aneb jak zůstat ve hře
Zkrácený název projektu MB
Název projektu anglicky MoneyBox or how to stay in a game
Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/03.0032
Datum zahájení projektu 1. 9. 2012
Datum ukončení projektu 30. 6. 2014
Celkový rozpočet projektu 2 691 664,09 Kč
Realizátor projektu Koalice nevládek Pardubicka o.s.
Partner projektu Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je zvýšení nabídky dalšího vzdělávání pro řídící pracovníky neziskových organizací (dále jen NNO) v Pardubickém kraji.

Cíle bude dosaženo vytvořením vzdělávacího programu Management v NNO, který bude tvořen 8 tematickými moduly. Každý modul se bude skládat 7 hodin teoreticky zaměřeného e-learningu a 7 hodin praktické prezenční výuky s lektorem.

Cílová skupina

Účastníci dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji, konkrétně řídící pracovníci NNO, příp. osoby chystající se založit NNO

Přínosem pro cílovou skupinu je získání nových dovedností v oblasti managementu, které jsou uzpůsobeny specifickým podmínkám a potřebám NNO.

Hlavní cíl projektu

- zvýšit nabídku dalšího vzdělávání pro řídící pracovníky neziskových organizací v Pardubickém kraji prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu zaměřeného na management v NNO.

Dílčí cíle projektu

- zvýšit manažerské dovednosti a rozhodování řídících pracovníků v NNO;

- zvýšit schopnost NNO využívat vícezdrojové financování pro udržení aktivit orientovaných na cílové skupiny NNO, vč. schopnosti zviditelnit svou činnost ve společnosti.

Účel projektu

- zvýšit konkurenceschopnost neziskového sektoru a podpořit udržitelnost aktivit neziskových organizací, které jsou často zaměřeny na služby osobám se zdravotním postižením či osobám ohroženým sociální exkluzí.

Výstup projektu

1 pilotně ověřený vzdělávací program,

1 pilotně ověřený e-learning

1 učebnice s CD

20 proškolených osob, z toho min. 18 úspěšně

Klíčové aktivity

Klíčová aktivita 1 Tvorba učebnice a CD pro kurz Management pro NNO
Klíčová aktivita 2 Příprava vzdělávacího programu Management pro NNO
Klíčová aktivita 3 Příprava a tvorba e-learningu pro kurz Management pro NNO
Klíčová aktivita 4 Pilotní ověření kurzu Management pro NNO

název projektu: MoneyBox aneb jak zůstat ve hře

registrační číslo: CZ.1.07/3.2.13/03.0032

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.