SVI13 - SVÍTÁNÍ - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Prakticky do života…!

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu CZ.1.07 
Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo a název prioritní osy 7.1 Počáteční vzdělávání
Číslo a název oblasti podpory 7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Projekt

Název projektu Prakticky do života…!
Zkrácený název projektu SVI13
Název projektu anglicky Practically into living…!
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.29/01.0004
Datum zahájení projektu 1. 9. 2012
Datum ukončení projektu 31. 8. 2014
Celkový rozpočet projektu 6 898 588,71 Kč
Realizátor projektu Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Partner projektu

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Odborné učiliště a Praktická škola, Žamberk, Tyršova 214

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání žáků se zdravotním postižením na praktických školách dvouletých v Pardubickém kraji.

Cíle bude dosaženo inovací 5 vzdělávacích oblastí, pro něž bude vytvořeno 7 svazků výukových materiálů (744 stran). Tvorba výukových materiálů bude podpořena přípravou a realizací 3 kurzů sociálních dovedností pro pedagogické pracovníky školy SVÍTÁNÍ. Kurzy budou zaměřeny na zvýšení komunikačních dovedností při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cílová skupina

Žáci praktických škol dvouletých v Pardubickém kraji a PP školy SVÍTÁNÍ.

Realizace projektu přinese žákům kvalitnější výuku, díky níž snáze získají kompetence, které jim umožní samostatnost, integraci do společnosti a širší uplatnitelnost na trhu práce.

Hlavní cíl projektu

- zvýšit kvalitu vzdělávání žáků se zdravotním postižením na praktických školách dvouletých v Pardubickém kraji prostřednictvím vytvoření nových výukových materiálů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále PP).

Dílčí cíle projektu

- inovovat výuku pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením na praktické škole dvouleté ve škole SVÍTÁNÍ a v partnerských školách vedoucí k rozvoji jejich kompetencí;

- zvýšit kompetence žáků praktických škol dvouletých v pracovních dovednostech a podpořit jejich zaměstnatelnost na trhu práce;

- zvýšit sociální dovednosti PP školy SVÍTÁNÍ v práci s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením.

Účel projektu

- zvýšit kompetence žáků potřebné k dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob, zapojení se do společnosti a uplatnitelnosti na trhu práce.

Výstup projektu

7 výukových materiálů v 5 vzdělávacích oblastech

3 kurzy sociálních dovedností

245 pilotně provzdělaných žáků praktických škol dvouletých v Pardubickém kraji

78 pilotně provzdělaných pedagogických pracovníků ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ

Klíčové aktivity

Klíčová aktivita 1 Tvorba a pilotní ověřování výukových materiálů pro praktickou školu dvouletou
Klíčová aktivita 2 Vytvoření a realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálních dovedností s následnou supervizí

název projektu: Prakticky do života…!

registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.0004

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.