SVI11 - SVÍTÁNÍ - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

I my chceme pracovat...!

Souhrnné informace o projektu

Operační projekty Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa 5.1 Mezinárodní spolupráce
Období realizace 1. 10. 2010 - 31. 8. 2012

Projekt je realizován jako partnerský, realizátorem je ZŠ a PŠ Svítání, o. p. s.

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na přenos dobré praxe v aktivitách podporujících zaměstnatelnost osob s mentálním postižením.

Projekt je rozdělen do tří částí:

  1. Přenos metod, forem a způsobů komunikace a spolupráce mezi organizacemi poskytujícími sociální služby, veřejnou správou a potenciálními zaměstnavateli zaměřené na navázání spolupráce za účelem pracovního uplatnění osob s mentálním postižením založené na místním partnerství. Přenos dobré praxe se bude týkat také oblasti vytváření pracovních míst pro osoby s mentálním postižením formou sociálního podnikání.
  2. Přenos nové metody měření celospolečenského dopadu aktivit podporujících zaměstnatelnost osob s postižením - tzv. analýzy společenské návratnosti investic (SROI - social return of investment). Tato analýza umožňuje vyčíslit náklady a přínosy společnosti (včetně veřejných rozpočtů) generované vytvořením pracovních míst pro osoby s postižením.
  3. Zpracování věcného návrhu novelizace legislativy (zejm. zákona o zaměstnanosti) se zavedením hrazení podílu "společenských nákladů" zaměstnávání osob s postižením z veřejných zdrojů. Inovace budou získány především na 4 zahraničních studijních cestách, kterých se zúčastní celkem 36 osob.

Inovace budou zpracovány formou 10 příkladů dobré praxe, Příručky dobré praxe v oblasti zaměstnávání osob s mentálním postižením v Německu a Velké Británii, příručky Metodika SROI, informačního materiálu o analýze SROI a analýzy věcného záměru novelizace legislativy včetně vyčíslení dopadu navrhovaných změn na státní rozpočet ČR. Inovace budou šířeny prostřednictvím speciálního portálu www.sroi.cz, 1 celostátní konference, nejméně 6 seminářů a nejméně 5 kulatých stolů, kterých bude účastnit také 6 lektorů ze zahraničí.

Realizátor projektu

Základní škola a Praktická škola Svítání, o. p. s.

Komenského 432

530 03 Pardubice

Partneři projektu

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.