Kurzy SVI12 - SVÍTÁNÍ - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Kurzy SVI12

Škola SVÍTÁNÍ organizuje jednodenní kurzy akreditované u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které probíhají v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s., Pardubice nebo při vyšším počtu účastníku z jedné školy a po dohodě přímo v konkrétní škole (v takovém případě se cena za kurz mírně navyšuje).

Kurzy jsou zaměřeny především na získání praktických dovedností učitelů. Účast učitele na kurzu je zpoplatněna (částka níže). Každý účastník obdrží didaktické a metodické materiály určené pro výuku žáků se zdravotním postižením (pracovní listy a pracovní sešity přímo určené pro výuku žáků nebo metodické materiály dle vybraného kurzu).

Metody výuky čtení a psaní

 • prezentace metodických materiálů, využití jednotlivých metod čtení a psaní
 • ukázky pracovních listů, ukázky prací a pracovních sešitů žáků
 • zážitková tvorba posluchačů – tvorba pracovního listu, grafomotorického cviku aj.
 • určeno pro pedagogické pracovníky ZŠ speciální, příp. pro ZŠ praktickou
 • cena kurzu 994,- Kč

Metody výuky počtů

 • specifické potřeby žáků ve vztahu k vytvořeným materiálům
 • ukázky pracovních listů, ukázky prací a pracovních sešitů žáků
 • určeno pro pedagogické pracovníky ZŠ speciální, příp. pro ZŠ praktickou
 • cena kurzu 954,- Kč

Metody výuky smyslové výchovy a věcného učení

 • specifické potřeby žáků ve vztahu k vytvořeným materiálům
 • ukázky učebních textů a pracovních listů a jejich využití v programech pro interaktivní tabuli
 • určeno pro pedagogické pracovníky ZŠ speciální, příp. pro ZŠ praktickou
 • cena kurzu 614,- Kč

Metody výuky tělesné výchovy pro žáky se zdravotním postižením

 • praktické ukázky jednotlivých typů cvičení, her a sportů
 • předvedení vhodných pomůcek
 • určeno pro pedagogické pracovníky ZŠ, ZŠ praktickou a ZŠ speciální
 • cena kurzu 457,- Kč

Strukturované učení pro žáky s poruchou autistického spektra

 • prezentace metodického materiálu a metodických postupů při zavádění metodiky strukturovaného učení
 • prezentace pomůcek pro úpravu jednotlivých vyučovacích hodin
 • seznámení s problematikou řešení problémového chování
 • určeno pro pedagogické pracovníky ZŠ, ZŠ praktickou a ZŠ speciální
 • cena kurzu 800,- Kč

Metody výuky v rehabilitačním vzdělávacím programu

 • pedagogické postupy a metody při edukaci žáka s těžkým mentálním postižením
 • ukázky použití kompenzačních pomůcek pro rozvoj všech smyslů žáků
 • prezentace metodických materiálů; doporučení pro úpravy prostředí třídy
 • určeno pro pedagogické pracovníky ZŠ speciální
 • cena kurzu 797,- Kč

 

Přihlášky (ke stažení) zasílejte na e-mail: horakova@svitani.cz (Dana Horáková, tel.: +420 466 049 924) nebo poštou na adresu Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03 Pardubice.

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.