Seznam přijatých žáků

Seznam přijatých žáků ke studiu Praktické školy jednoleté v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. od 1. září 2018, kteří jsou vedeni pod těmito registračními čísly přihlášek

  • P1/2018/01
  • P1/2018/02

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč, opatrovník nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty (10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí) právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Účastník řízení je tímto informován, že vzdělávání ve škole je v souladu s §123 školského zákona, poskytováno za úplatu, jejíž výši, splatnost a další souvisiející podmínky stanoví smlouva uzavřená se zletilým uchazečem nebo zákonným zástupcem/opatrovníkem účastníka řízení a ředitelkou školy.

V Pardubicích dne 25. dubna 2018

Mgr. Miluše Horská, ředitelka školy

Seznam ve formátu pdf

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.