Poskytované služby - SVÍTÁNÍ - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Poskytované služby 

 • poskytování včasné intervence, posouzení školní zralosti, předškolní příprava
 • individuální speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky jako podklad pro doporučení podpůrných opatření  a pro stanovení speciálně pedagogických intervenčních postupů
 • zpracování návrhů na zařazování a přeřazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol, tříd nebo studijních skupin zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona
 • orientační logopedické screeningy v MŠ
 • speciálně pedagogické a sociální poradenství a konzultace v rodinách
 • metodická podpora a poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení
 • sociální péče (základní sociální poradenství, sociálně právní poradenství, řešení problémů v rodinách, jednorázové poradenství)
 • poskytování krizové intervence
 • informace pro rodiče, pedagogické pracovníky a veřejnost formou konzultací, přednášek, seminářů, diskuzí
 • poradenství při výběru didaktických a kompenzačních pomůcek, zapůjčování odborné literatury
 • diagnostika potřebnosti a zpracování doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení, PAS, NKS)
 • zjišťování potřebnosti a zpracování návrhů uzpůsobení podmínek konání závěrečných zkoušek nebo přijímacích zkoušek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • nabídka programu KUPOZ – program pro rozvoj pozornosti

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.