Poskytované služby 

 • pravidelná péče o předškolní děti s využitím programu PORTAGE zaměřená na stimulaci a rozvoj schopností a dovedností dítěte v oblasti vědomostí, řeči, motoriky, sociálních dovedností a sebeobsluhy
 • zpracování kompletních podkladů k zařazení dítěte nebo žáka do školy nebo do školského zařízení
 • posouzení vývoje a schopností dítěte, posouzení školní zralosti, předškolní příprava
 • orientační logopedická vyšetření v MŠ
 • speciálně pedagogická a psychologická vyšetření, diagnostiky
 • speciálně pedagogické a sociální poradenství a konzultace v rodinách
 • poradenství a péče při zařazování dětí a žáků do běžných MŠ, ZŠ a SŠ (poradenství při výběru vhodné školy, metodické vedení učitele a asistenta, zajištění příslušné dokumentace atd.)
 • psychologická péče včetně psychologické krizové intervence
 • sociální péče (základní sociální poradenství, sociálně právní poradenství, řešení problémů v rodinách, jednorázové poradenství)
 • informace pro rodiče, pedagogické pracovníky a veřejnost formou konzultací, přednášek, seminářů, diskuzí
 • poradenství při výběru didaktických a kompenzačních pomůcek, zapůjčování odborné literatury
 • nabídka programu KUPOZ – program pro rozvoj pozornosti (je určen pro děti s LMD, pro děti se sníženou odolností vůči zátěži, pro děti neurotické, pro děti s SPU a děti se sníženým intelektem)
 • vypracování doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení, PAS, narušená komunikační schopnost)

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2017 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.